So sánh sản phẩm

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Kính gửi:   CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ.
 
Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường  xin gửi tới Quý Cổ đông, nhà đầu tư lời cảm ơn đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.
Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường xin tóm tắt thông tin về  thời gian đoàn Thanh tra làm việc tại Công ty và công việc khắc phục sự cố môi trường tại Nhà máy như sau:Thanh tra về bảo vệ môi trường tại Công ty.
Ngày 22/07/2016 Đoàn thanh tra thuộc Tổng Cục Môi trường (Bộ TNMT) đã thực hiện thanh tra theo Quyết định số 1596/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2016 về việc thanh tra về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Thời gian thực hiện thanh tra: 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định 22/07/2016.
Đoàn thanh tra gồm 12 người làm việc cho tới nay hầu hết các công việc đoàn đã thực hiện xong và đang trong thời gian trình báo cáo lên Bộ TNMT.
Công việc Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty thực hiện:Yêu cầu Công ty thực hiện các nội dung đã cam kết trong Báo các ĐTM được duyệt, khẩn trương tiến hành lập lại báo cáo ĐTM của dự án, lập phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Khẩn trương hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường (xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi thải ra hồ lắng; thực hiện cứng hóa, đầm nén toàn bộ khu vực bờ bao xung quanh và tiến hành lót đáy các hồ lắng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; xây dựng hệ thống tuần hoàn nước thải sản xuất; có biện pháp xử lý bùn lắng từ 03 hồ lắng nước thải,… Vận hành thường xuyên, đúng quy trình đối với  các công trình xử lý chất thải, đảm bảo chất thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường cho phép.
Thực hiện đúng chương trình giám sát môi trường theo định kỳ, quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại theo quy định; kê khai nộp phí phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.
Rà soát lại toàn bộ nội dung các báo cáo ĐTM đã được phê  duyệt, đặc biệt là các thay đổi về công nghệ, quy mô công suất, công trình bảo vệ môi trường,… Nếu việc tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thì phải lập lại báo cáo ĐTM theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu Công ty khắc phục ngay các vi phạm và tồn tại nêu trên, báo cáo chi tiết các nội dung nêu trên

Về công việc khắc phục sự cố tại Nhà máy.Công tác khắc phục sự cố:
Nhà máy đã tạm dừng hoạt động từ ngày 05/07/2016 để khắc phục sự rò rỉ thân đập. Kết quả đến nay các vị trí rò rỉ thân đập chắn bê tông đã cơ bản được xử lý bằng biện pháp trát áo thân đập không còn hiện tượng rò rỉ ra ngoài.
Công tác cải tạo:Cải tạo quy trình công nghệ xử lý: Công ty đã cải tạo quy trình công nghệ xử lý chất thải sau tuyển nổi bằng phương pháp tuần hoàn nước thải tái sản xuất không xả nước thải ra nguồn nước sông Cẩm đàn.
 Công tác nạo vét : Đã tiến hành nạo vét toàn bộ lòng hồ chứa bùn thải và lòng suối khe Khính. Đến nay đã thực hiện xong công tác nạo vét. Khối lượng nạo vét thực hiện được 24.880m3, trong đó khối lượng nạo vét lòng hồ là: 14.080m3, khối lượng nạo vét lòng suối là: 10.800m3.Công tác nâng cấp hạng mục:Với công suất sản lượng sản phẩm 1000T/năm, Công ty đã tiến hành nâng cấp các hạng mục công trình cho phù hợp và đảm bảo yếu tố môi trường sạch cả về môi trường tự nhiên cũng như sản xuất, cụ thể:
Nâng cấp số lượng bể chứa lọc: Số bể chứa từ 3 bể đến nay đã được nâng lên 5 bể gồm 01 bể chứa sơ cấp, 01 bể chứa thứ cấp, 03 bể chứa lắng lọc tinh
Làm mới, nâng diện tích và thể tích bể chứa:Đã tiến hành đào mới 01 bể chứa sơ cấp diện tích 2.400m2 với thể tích lưu bể là: 12.000m3. Khối lượng công tác đào đắp đất là: 21.600m3.
Nạo vét mở rộng bể chứa sơ cấp cũ thành bể chứa thứ cấp từ 1.320m2 lên 3.740m2 với thể tích lưu bể từ 9.240m3 lên 26.488m3. Khối lượng công tác đào đắp đất là: 22.176m3.
     Đắp thêm 01 đập chắn đất, khối lượng đắp là: 2.376m3.Nạo vét, mở rộng 3.600m2 lòng suối thành 03 bể lắng lọc tinh lấy nước tái sản xuất với 02 đập chắn bê tông = 240m3 M200.
Đào nắn dòng chảy thu hồi nước tự nhiên là: 400m cùng 02 hố ga.
Đào 01 hồ điều hòa nước nguồn (Chưa hoàn thiện).
Hoàn thiện (chưa lắp đặt) 80m đường ống thép dẫn nước tự nhiên D= 600mm.Trên đây là toàn bộ khối lượng công tác khắc phục, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý môi trường của nhà máy tuyển đồng Bắc giang – Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á cường trong thời gian qua.
Chúng tôi hy vọng sự giúp đỡ khách quan của các cơ quan chức năng, trao trọn niềm tin của các nhà đầu tư, các cổ đông sẽ là động lực để Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cố gắng khắc phục những thiết sót còn tồn tại để vươn lên phát triển Công ty ngày một lớn mạnh hơn.
Trân trọng cảm ơn.
                                                              Bắc Giang, ngày 21 tháng 09 năm 2016.
                                                            TM. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
 
                                                          Đã ký
 
                                                          PHẠM THỊ THÚY HẠNH
 

http://acuonggroup.vn/data/files/Cong%20van%20xu%20ly%20moi%20truong.pdf
 
Tags:,