So sánh sản phẩm

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021 lần 3 (thay đổi lần 3)

Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021 lần 3 (thay đổi lần 3)

https://cdn-img-v2.webbnc.net/media/7235/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20th%E1%BB%9Di%20gian%20h%E1%BB%8Dp%20l%E1%BA%A7n%203%20(l%E1%BA%A7n%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20th%E1%BB%A9%203).pdf

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 (thay đổi lần thứ 3) chi tiết như sau:
Thời gian họp (trước thay đổi)       : 8h00 thứ Hai, ngày 13/09/2021
Thời gian họp (sau thay đổi)           : 8h00 thứ Bảy, ngày 02/10/2021
Địa điểm họp            : Trụ sở công ty - Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Chương trình họp     : Thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của công ty
Lý do: Do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt thời điểm hiện tại, khu vực tổ chức họp vẫn phải chấp hành giãn cách xã hội dẫn đến việc lãnh đạo công ty và cổ đông phản ánh không thể di chuyển đến Đại hội, để Đại hội được tổ chức suôn sẻ và có thể có sự góp mặt của các cổ đông, tuân thủ chỉ thị về phòng chống covid, đảm bảo an toàn cho các cổ đông và nhân sự của công ty, HĐQT công ty quyết định dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 3
Tags:,