So sánh sản phẩm

Tầm nhìn, xứ mệnh

Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác – chế biến khoáng sản đặc biệt là quặng đồng và các sản phẩm từ đồng đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sứ mệnh
Toàn thể nhân viên luôn nỗ lực hết mực vì sự hài lòng của tất cả khách hàng.
Tags: ,