So sánh sản phẩm

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2015

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2015

Ngày 14 tháng 02 Năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoach đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2015.

Chi tiết xem file đính kèm ./.

http://acuonggroup.vn/data/files/QD411-2015-BTNMT_DauGia_KhaiThac-KS_01.pdf

Theo: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 
Tags: ,