So sánh sản phẩm

Ngành khoáng sản – dầu khí có lợi nhuận cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam?

Ngành khoáng sản – dầu khí có lợi nhuận cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam?

Ngành khoáng sản – dầu khí là quán quân về số thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ đóng góp lên đến 36,4% tổng số thuế của bảng xếp hạng V1000.

Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 - Bảng Xếp hạng V1000 vừa được Công ty Vietnam Report, Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế chính thức công bố.
Theo dữ liệu từ báo cáo thì doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngành tài nguyên thiên nhiên là đối tượng nộp thuế lớn nhất.
Doanh nghiệp nhà nước: chiếm 20% về số lượng, đóng 65,6% số thuế TNDN
Thống kê của báo cáo chỉ ra một điều, đó là nền kinh tế và ngân sách nhà nước phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp nhà nước. Năm 2013, nhóm doanh nghiệp Nhà nước chỉ chiếm hơn 29% tổng số doanh nghiệp nhưng lại đóng góp đến 65,6% số thuế của BXH V1000.
Có thể thấy điều tương tự trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, khi số thu dự kiến từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 184.599 tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 111.603 tỷ đồng, và từ khu vực ngoài quốc doanh là 107.252 tỷ đồng.
Theo Ban tổ chức, một mặt, điều này cho thấy những nỗ lực của nhóm doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư, cũng như trách nhiệm tuân thủ luật pháp về thuế. Mặt khác, vai trò chi phối quá lớn của doanh nghiệp Nhà nước trong nguồn thu ngân sách cũng cho thấy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và phát triển khu vực kinh tế tư nhân cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong các năm tiếp theo.
Đồng thời, xét về nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế, các doanh nghiệp FDI cần thể hiện vai trò chủ động hơn nữa, tương xứng với tỷ trọng ngày càng lớn của nhóm doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế Việt Nam.
Ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên – quán quân đóng thuế
Vẫn theo báo cáo nói trên, phân theo ngành nghề hoạt động, mặc dù không dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp lọt vào BXH V1000 năm nay nhưng ngành khoáng sản – dầu khí lại là quán quân về số thuế TNDN với tỷ lệ đóng góp lên đến 36,4% tổng số thuế của bảng xếp hạng.
Tiếp theo sau là ngành viễn thông, tin học, công nghệ thông tin (15,3%) và ngành tài chính (10,5%).
“Như vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành khai thác tài nguyên vẫn là các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” – Báo cáo kết luận.
Tags: ,