So sánh sản phẩm

Mỏ than Đồng Tàn

Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp phép khai thác khoáng sản than tại khu mỏ than Đồng Tàn cho Công ty TNHH Tam Cường (nay là CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường)
- Văn bản Tọa độ các điểm góc giới hạn mỏ than Đồng Tàn, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, kèm theo quyết định số 2033 ngày 23/11/2007 về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản than tại mỏ thân Đồng Tàn;
Tóm tắt thông tin dự án:
- Địa điểm: Xã An Bá, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
- Diện tích khu vực khai thác: 51,4 ha 
- Loại khoáng sản: Than đá
- Trữ lượng: 311,512 tấn
- Thời hạn khai thác dự kiến: từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 11 năm 2019
Tags: ,