So sánh sản phẩm

Mỏ Đồng Bưa

Mỏ Đồng Bưa

Căn cứ pháp lý:
- Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 27/07/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp phép khai thác quặng đồng tại mỏ Đồng Bưa, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho Công ty TNHH Tam Cường - nay là CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường)

Thông tin cơ bản:
- Mỏ Đồng Bưa (Biển Động) gồm 2 khu vực: Khu Đồng Bưa (97,02 ha) và khu Khuôn Mười (39,67 ha) cách nhau 2 km và cùng nằm trong phạm vi xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
- Công suất khai thác: 5.000 tấn quặng/ năm.
- Trữ lượng khai thác: 43,619 tấn.
- Thời hạn cấp phép: từ tháng 07/2006 đến 07/2021.
Tags:,