So sánh sản phẩm

Dự án khai thác, chế biến Đồng

Dự án khai thác, chế biến Đồng

Dự án khai thác, luyện kim đồng tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Chi tiết dự án:

Tên dự án :  Dự án khai thác, luyện kim Đồng tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
     
Ngày cấp : 2005
Thời hạn : 20 năm
Diện tích khai thác : Diện tích khu vực khai thác 97,02 ha.
Địa điểm : Địa bàn xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Trữ lượng khai thác : Đồng: 8.400 tấn
     
Tiến độ đầu tư : Đang khai thác
Thời hạn khai thác : 07/2021
Tags:,