So sánh sản phẩm

Chiến lược phát triển

Định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty:

1.  Tập trung nguồn lực để tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.  

2. Đầu tư mở rộng quy mô khai thác khoáng sản nhằm chủ động kiểm soát chất lượng nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất của Nhà máy và các dự án của Công ty đồng thời mở rộng khả năng cung cấp các sản phẩm ra thị trường với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và đáng tin cậy.

3. Hợp tác với các đối tác lớn có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng, học hỏi và không ngừng nâng cao công nghệ khai thác nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao.
Tags: ,